SJUKDOMAR ORSAKADE AV KäRNSTRåLNING (OCH HUR MAN SKYDDAR SIG) - ALLMäNLäKARE

Sjukdomar orsakade av kärnstrålning (och hur du skyddar dig)Redaktionen
Vad är Epispadia och hur man behandlar det
Vad är Epispadia och hur man behandlar det
Sjukdomar orsakade av kärnstrålning kan vara omedelbara, såsom brännskador och kräkningar, eller uppträder över tid, såsom infertilitet eller leukemi. Lär känna andra konsekvenser och hur du skyddar dig