GENTUZUMABE - OCH MEDICINERING

GentuzumabeRedaktionen
Bästa juice för diabetes
Bästa juice för diabetes
Gentuzumab är den aktiva substansen i ett antineoplastiskt läkemedel som är kommersiellt känt som Mylotarg. Detta injicerbara läkemedel indikeras för behandling av cancer, eftersom det verkar genom att förstöra cancercellerna och hindrar dem från att sprida sig till andra organ i kroppen. Indikationer av Gentuzumabe Akut myeloid leukemi. Biverkn