VAD ORSAKAR AMNESI - ALLMÄN PRAXIS

Vad orsakar amnesiRedaktionen
Artemeter
Artemeter
De främsta orsakerna till amnesi är: Kranialskador; Tar vissa läkemedel Förlängd fastande och vitaminbrist; alkoholism; Hepatisk encefalit; Stroke (vissa typer); Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar; Det finns många livsmedel för att förbättra minnet, som definieras av forskare som ideal för att bevara hjärnans välfungerande funktion och stimulerar även hjärnaktiviteten. Delvis minne