VILKEN BIOIMPEDANS ÄR OCH HUR DET FUNGERAR - KONDITION
Huvud / Kondition / 2018

Vilken bioimpedans är och hur den fungerarRedaktionen
Svart Plocka
Svart Plocka
Bioimpedans är en undersökning som tittar på kroppssammansättning, vilket indikerar ungefärlig mängd muskel, ben och fett. Denna examen används i stor utsträckning i gym och komplement i näringskonsultationer för att utvärdera resultaten av träningsplanen eller kosten, till exempel, och kan utföras vart tredje eller sex månader för att jämföra resultat och verifiera någon utveckling av kroppssammansättningen. Denna typ av unde